Contact
Acasa > Evenimente > Arhiva 2010-2012

Seminar "Imbunatatirea nivelului de cunoastere a regulamentului 1272/2008 CLP si a SDS pt biocide si detergenti" - 21.02.2012

Materiale prezentate

- Cadrul de reglementare pentru  CLASIFICAREA  PRODUSELOR BIOCIDE ŞI DETERGENŢI

- Cadrul de reglementare pentru FIŞA CU DATE DE SECURITATE

 

 

Seminar ''Regulamentul (CE) nr.1272/2008 (CLP)'' si ''Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH) - 12.02.2010

 Materiale prezentate

REACH & CLP - leaflet

 

 

Seminar ''Regulamentul (CE) nr.1272/2008 (CLP) si ''Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH) - 16.06.2010

Materiale prezentate:

1. CLP - REACH

2. IUCLID

            - Inregistrare site IUCLID pentru descarcare soft IUCLID 5.2

            - Descarcare soft IUCLID 5.2

 

 

Seminar ''Regulamentul (CE) nr.1272 (CLP) si Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH) - 09.09.2010

Materiale prezentate

REACH & CLP - leaflet

 

 

Seminar national "Obligatiile operatorilor economici si conformarea acestora la cerintele Regulamentului 1272/2008 - 05.11.2010

Materiale prezentate:

1. CLP - Cadru general

2. CLP vs. GHS

3. Notificarea