Contact
Acasa > Linkuri utile

LINKURI UTILE

EUROPEAN CHEMICALS AGENCY - ECHA
(Agentia Europeana pentru Produse Chimice)
 

http://echa.europa.eu/
Instruiri on-line: http://www.echa.europa.eu/news/webinars_en.asp
Formular electronic de contactare ECHA: http://www.echa.europa.eu/about/contact-form_en.asp
Informatii despre IMM-uri: http://www.echa.europa.eu/sme_en.asp
Informatii despre schimbul de date: http://www.echa.europa.eu/datasharing_ro.asp
Intrebari si raspunsuri privind schimbul de date si conflictele conexe:
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/17223/datasharing_q_a_ro.pdf
Alerte informative: http://echa.europa.eu/news/events/6th_stakeholders_day_en.asp
Intrebari si raspunsuri frecvente: http://echa.europa.eu/ro/web/guest/support/faqs

 

EUROPEAN COMMISSION - ENTERPRISE & INDUSTRY
(Comisia Europeana - Directoratul General pentru Intreprinderi si Industrie)
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm

 

EUROPEAN CHEMICAL BUREAU - ECB
(Biroul European pentru Chimicale)
http://esis.jrc.ec.europa.eu/

 

CHEMICAL LEGISLATION ENFORCEMENT EUROPEAN NETWORK
(Retea Europeana pentru Aplicarea si Verificarea Respectarii Legislatiei Chimicalelor)
http://www.cleen-europe.eu/

 

EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY COUNCIL
(Consiliul Industriei Chimice Europene)
http://www.cefic.be/

 

 EUR-LEX - Access to European Union Law
(EUR-LEX - Acces la legislatia europeana)
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE - IUCLID
(BAZA DE DATE INTERNATIONALA PENTRU SUBSTANTE CHIMICE)
http://iuclid.eu/