Contact
Acasa > Actori REACH > Fabricanti si Importatori de articole

Fabricanti si Importatori de articole

Daca sunteti fabricant sau importator de articole, va trebui sa transmiteti Agentiei o cerere de înregistrare pentru orice substanta continuta în articolul respectiv, daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii - art.7(1):

     - Substanta este prezenta în articol în cantitati mai mari decât 1 tona pe fabricant sau pe importator/ an

     - Substanta este destinata sa fie emisa în conditii de utilizare normale sau care pot fi prevazute în mod rezonabil

     - Substanta nu a fost deja inregistrata pentru utilizarea respectiva

Daca sunteti fabricant sau importator al unui articol cotinând o substanta clasificata ca CMR (categoria 1 sau 2), PBT sau vPvB, sau o substanta ce prezinta un motiv echivalent de îngrijorare si care a fost inclusa pe lista de candidate, va trebui sa notificati Agentia daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii - art.7 (2) - cu exceptia cazului când expunerea la substanta respectiva a oamenilor si mediului poate fi exclusa în conditii de utilizare normale sau care pot fi prevazute în mod rezonabil-:

     - Substanta este prezenta în articol în cantitati mai mari decât 1 tona pe fabricant / an sau pe importator / an

     - Substanta este prezenta în articol în concentratie mai mare de 0,1% din greutate

     - Substanta nu a fost deja inregistrata pentru utilizarea respectiva

Informatiile care se notifica Agentiei includ urmatoarele:

     - Identitatea fabricantului / importatorului

     - Numarul de înregistrare

     - Identitatea substantei

     - Clasificarea substantei

     - O scurta descriere a utilizarilor articolului

     - Intervalul cantitativ

Ulterior notificarii, Agentia va putea cere sa transmiteti o cerere de înregistrare pentru substanta din articol, dar nu vi se va cere acest lucru daca substanta din articol a fost deja înregistrata pentru acea utilizare.