Contact
Acasa > Actori REACH > Distribuitori

DISTRIBUITORI

Conform Regulamentului REACH, un “distribuitor” este orice persoana fizica sau juridica stabilita pe teritoriul Comunitatii, inclusiv un comerciant cu amanuntul (detailist), a carui activitate vizeaza exclusiv depozitarea si introducerea pe piata a unei substante, ca atare sau in amestec, in beneficiul unor terti. Sub REACH, ca actor in lantul de distributie, distribuitorul de substante are obligatia de a comunica informatii relevante privind acea substanta.

Distribuitorul are datoria de a comunica informatii in amontele si in avalul lantului de distributie.

Distribuitorii de substante au datoria de a comunica informatii relevante in amontele lantului de distributie catre furnizorul(ii) lor. Aceste informatii vor include toate utilizarile cunoscute ale substantei inclusiv utilizarile identificate de catre clientii lor sau de catre utilizatorii lor din aval. Aceste informatii vor fi comunicate furnizorului in vederea întocmirii raportului de securitate chimica (CSR) pentru cantitati > 10 tone pe an, ca parte din cerintele de înregistrare.

Alte informatii, care se pot cere a fi furnizate, vor include orice pericol potential asociat cu utilizarea identificata a acelei substante, orice noi informatii cu privire la proprietatile periculoase, informatii privind masurile adecvate de administrare a riscurilor identificate ca si orice alte informatii relevante.

Distribuitorii au de asemenea datoria de a comunica informatii relevante in avalul lantului de distributie catre clientii lor sau catre utilizatorii lor din aval. Informatiile care se comunica in avalul lantului de aprovizionare vor include fisele cu date de securitate (SDS), informatiile in legatura cu diferite scenarii de expunere care au fost furnizate de catre furnizor, noi informatii cu privire la proprietatile periculoase ale substantei ca si orice alte informatii relevante.

Titlul IV al Regulamentului REACH prezinta obligatiile privind informatiile in cadrul lantului de distributie.