Contact
Acasa > Procese REACH > Înregistrare

Inregistrarea

Substantele ca atare, în amestecuri sau în articole nu pot fi produse, importate sau introduse pe piata în Comunitate decât daca au fost înregistrate în conformitate cu dispozitiile relevante ale Titlului II al Regulamentului REACH, atunci când se solicita aceasta.

Inregistrarea este necesara pentru toate substantele ca atare, în amestecuri sau în articole, astfel cum sunt definite în articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul nr.1907/2006(CE) (REACH), produse sau importate în Comunitate, în cantitati anuale de o tona sau mai mari, mai putin cele exceptate.

Un producator din afara Uniunii Europene nu poate preînregistra/înregistra direct substantele pe care le exporta în UE; înregistrarea substantelor este realizata fie de catre importator, fie de catre „reprezentantul unic” (conform art.8 din Regulament).

Fiecare potential solicitant al unei înregistrari va indica, odata cu transmiterea preînregistrarii, termenul limita avut în vedere pentru înregistrare si intervalul cantitativ.

Cantitatea anuala estimata se va calcula pe an calendaristic. „Ghidul pentru Înregistrare” prezinta modul de calcul al cantitatii anuale de substanta ca atare, în amestecuri sau în articole, produsa/importata, atât în cazul substantelor care beneficiaza de un regim tranzitoriu (substante etapizate) cât si a celor care nu beneficiaza de un regim tranzitoriu (substante neetapizate).

Informatiile care trebuie transmise în scopul înregistrarii conform art.10 din Regulament sunt:

(a) un dosar tehnic

(b) un raport de securitate chimica

Informatii utile pentru realizarea înregistrarii le gasiti la link-urile:


http://www.echa.europa.eu/  

http://www.echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/registration