Contact
Acasa > Procese REACH > Evaluare

Evaluarea

Dosarele transmise împreuna cu cererea de înregistrare vor fi supuse unui proces de evaluare. Baza legala pentru procesul de evaluare o constituie Regulamentul REACH, Titlul VI. Acesta prevede doua tipuri de evaluare:

1. Evaluarea dosarelor

Se efectueaza de catre ECHA si implica:

            - examinarea propunerilor de testare;

           -  verificarea conformitatii înregistrarilor;

           -  verificarea informatiilor transmise;

           -  urmarirea evaluarii dosarului.

ECHA examineaza orice propunere de testare exprimata într-o solicitare de înregistrare sau într-un raport al unui utilizator din aval în scopul de a verifica daca aceasta contine informatiile mentionate în anexele IX si X referitoare la o substanta. Informatiile privind propunerile de testare care implica teste pe animale vertebrate se publica pe site-ul Agentiei. Pe baza examinarii efectuate, Agentia elaboreaza o decizie prin care fie se respinge propunerea de testare, fie se cere efectuarea testului în conditiile propuse sau în conditii modificate sau efectuarea unor teste suplimentare precum si transmiterea de informatii Agentiei într-un anumit termen.

ECHA poate sa examineze orice înregistrare pentru a verifica daca sunt  îndeplinite conditiile cerute. Pentru a se asigura ca dosarele de înregistrare sunt conforme cu Regulamentul, Agentia selecteaza un procent din dosarele respective, nu mai mic de 5 % din totalul celor primite pentru fiecare interval cantitativ, în vederea verificarii conformitatii. Lista dosarelor care fac obiectul verificarii de catre Agentie în ceea ce priveste conformitatea se pune la dispozitia autoritatilor competente ale statelor membre.

O data încheiata evaluarea dosarului, Agentia comunica Comisiei si autoritatilor competente ale statelor membre informatiile obtinute si concluziile la care s-a ajuns.

2. Evaluarea substantelor

Se efectueaza de catre Autoritatea competenta a fiecarui stat membru. Substantele vor fi evaluate pe baza unor criterii de prioritate, în vederea clarificarii suspiciunilor de risc pentru sanatatea umana sau mediu. Asemenea evaluari vor conduce autoritatile la concluzii privind actiunile necesar a fi întreprinse sub procedurile de autorizare sau restictionare prevazute de REACH.

Substantele care trebuie evaluate vor fi incluse în planul de actiune comunitar flexibil care acopera o perioada de trei ani si care precizeaza substantele care trebuie evaluate în fiecare an. Statele membre vor alege din acest plan ce substante evalueaza. Statele membre pot propune oricând adaugarea unei substante în acest plan daca sunt de parere ca substanta respectiva prezinta un risc pentru sanatatea umana sau mediu.

ECHA elaboreaza, în cooperare cu statele membre, criterii pentru stabilirea substantelor prioritare care sa faca obiectul unei evaluari mai aprofundate.

ECHA este responsabila pentru coordonarea procesului de evaluare a substantei si se asigura ca substantele enumerate în planul de actiune comunitar flexibil sunt evaluate de catre autoritatile competente ale statelor membre.

Autoritatea competenta îsi încheie activitatile de evaluare în termen de 12 luni de la începerea evaluarii substantei sau de 12 luni de la transmiterea informatiilor si notifica Agentia. Agentia informeaza, la rândul sau, Comisia, pe solicitantul înregistrarii si autoritatile competente ale celorlalte state membre.

Informatii suplimentare se pot obtine pe site-ul www.echa.europa.eu la urmatorul link:

http://www.echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/evaluation