Contact
Acasa > Procese REACH > Restrictionare

Restrictionarea

În conformitate cu dispozitiile REACH, restrictiile pot limita utilizarea unei substante ca atare, în amestec sau articol. Daca se aplica restrictii unei substante, se poate continua utilizarea acesteia numai daca sunt respectate restrictiile respective.

Restrictiile în temeiul REACH sunt foarte similare cu restrictiile de comercializare si utilizare din Directiva 76/769/CE, stabilite înainte de intrarea în vigoare a REACH.

Restrictiile introduse în temeiul Directivei 76/769/CE sunt transferate în anexa XVII la REACH, care este modificata si completata de Regulamentul 552/2009.

În unele cazuri, restrictia poate lua forma unei interdictii cu titlu definitiv aplicata utilizarii substantei, caz în care nu veti mai putea sa o utilizati. În alte cazuri, anumite utilizari pot fi interzise sau se pot aplica alte conditii, în vederea controlarii riscurilor substantei.

Informatiile privind restrictia unei substante trebuie sa fie incluse în sectiunea 15 din fisa cu date de securitate. Daca se impune o restrictie, orice furnizor al acelei substante este obligat sa transmita fara întârziere utilizatorilor din aval fisa cu date de securitate actualizata sau alte informatii.

In conformitate cu Articolul 68 din REACH, ”…… În cazul în care producerea, utilizarea sau introducerea pe piata a substantelor prezinta un risc inacceptabil pentru sanatatea umana sau pentru mediu, care trebuie abordat la nivelul întregii Comunitati, anexa XVII se modifica … prin adoptarea de noi restrictii sau prin modificarea celor existente… aplicabile producerii, utilizarii sau introducerii pe piata a substantelor ca atare, în amestecuri sau articole… Orice astfel de decizie ia în considerare impactul socio-economic al restrictiei, inclusiv existenta alternativelor.”

Puteti consulta pe site-ul Agentiei Europene pentru Produse Chimice, lista restrictiilor din anexa XVII (care suporta modificari si completari).

Pâna la 1 iunie 2013, un stat membru poate mentine orice restrictii existente si mai stricte în ceea ce priveste anexa XVII aplicabile producerii, introducerii pe piata sau utilizarii unei substante, cu conditia ca aceste restrictii sa fi fost notificate în conformitate cu tratatul.

Comisia elaboreaza si publica un inventar al acestor restrictii pâna la 1 iunie 2009.

Propunerile de restrictii pot fi facute de Agentia Europeana pentru Produse Chimice (la solicitarea Comisiei) sau de statele membre. Agentia Europeana pentru Produse Chimice sau statul membru va pregati apoi un dosar privind substanta în cauza.

Puteti afla care sunt substantele avute în vedere pentru a fi supuse restrictiilor si tipul de restrictie propus consultând site-ul web al Agentiei Europene pentru Produse Chimice. Puteti face comentarii referitoare la restrictiile propuse si dosarele depuse pentru sustinerea acestora.

De asemenea, puteti efectua o analiza socio-economica, sau informatii care pot contribui la efectuarea unei analize, examinând avantajele si dezavantajele restrictiilor propuse. Informatii suplimentare se gasesc pe site-ul www.echa.europa.eu, la urmatorul link:

http://www.echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/restriction