Contact
Acasa > Procese REACH > Autorizare

Autorizarea

Sistemul de autorizare (REACH Titlul VII) se adreseaza substantelor care prezinta motive de îngrijorare deosebita în scopul asigurarii faptului ca acestea sunt controlate în mod corespunzator si sunt înlocuite progresiv cu substante alternative adecvate sau tehnologii, daca acestea sunt fiabile din punct de vedere economic si tehnic.

Substantele care prezinta motive de îngrijorare deosebita vor fi identificate si incluse în asa-numita „lista a propunerilor”, apoi vor fi incluse treptat în anexa XIV la Regulamentul REACH. Odata incluse în anexa respectiva, acestea nu pot fi introduse pe piata sau utilizate dupa o anumita data care va fi stabilita (asa-numita „data a expirarii”), cu exceptia cazului în care compania obtine o autorizare. Nu exista o specificatie privind cantitatea pentru aceasta cerinta.

Lista substantelor candidate este disponibila pe site-ul web ECHA. Agentia face recomandari pentru substantele care vor fi incluse în anexa XIV.

Cererile de autorizare se pot depune pentru una sau mai multe substante care respecta definitia unui grup de substante si pentru una sau mai multe utilizari.

O cerere de autorizare trebuie sa specifice utilizarea pentru care se solicita autorizarea si sa documenteze controlul riscurilor în cadrul unui raport de securitate chimica. De asemenea, aceasta trebuie sa includa o evaluare a alternativelor si, în cazul în care exista, un plan de substituire.

Cererea de autorizare se adreseaza Agentiei Europene pentru Produse Chimice.

Autorizarile vor fi acordate pentru utilizari (specifice) pentru care solicitantul arata ca riscurile pe care le prezinta substanta sunt controlate corespunzator. De asemenea, autorizarile pot fi acordate în cazul în care solicitantul arata ca beneficiile socio-economice ale unei utilizari depasesc riscurile si ca nu exista substante alternative adecvate sau tehnologii disponibile.

Autorizarile vor fi acordate de Comisie si vor fi supuse revizuirilor, limita de timp fiind stabilita pentru fiecare caz în parte.

Modul de depunere a solicitarii si Informatii detaliate privind procedura de autorizare se gasesc pe site-ul www.echa.europa.eu la urmatorul link:

http://www.echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/authorisation

Situatia dosarelor in autorizare, se gaseste la urmatorul link: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21882

Titularul unei autorizatii, precum si utilizatorii din aval, care încorporeaza substantele într-un amestec, vor mentiona numarul autorizatiei pe eticheta înainte de a introduce pe piata substanta sau amestecul în compozitia caruia este prezenta substanta pentru care este autorizatia.