Contact
Acasa > Legislatie > Legislatie UE

Legislatie UE

Regulament (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei 

Regulament (CE) nr.340/2008 privind redeventele si drepturile platite Agentiei Europene pentru Produse Chimice in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)

Regulament (CE) nr.440/2008 de stabilire a metodelor de testare in temeiul Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)

Regulament (CE) nr.987/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) in ceea ce priveste anexele IV si V

Regulament (CE) nr.134/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) in ceea ce priveste anexa XI

Regulament (CE) nr. 552/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) în ceea ce priveste anexa XVII

Regulament (UE) nr.143/2011 al Comisiei din 17 februarie 2011 de modificare a Anexei nr. XIV din Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

Regulament (UE) nr.252/2011 al Comisiei, din 15 martie 2011, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte anexa I

Regulament (UE) nr.253/2011 al Comisiei, din 15 martie 2011, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricționarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte anexa XIII

Regulament (UE) nr.333/2011 al Consiliului din 31 martie 2011 de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care anumite tipuri de deseuri metalice nu mai constituie deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului

Regulamentul (UE) nr.836/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) în ceea ce priveste plumbul

Regulamentul (UE) nr.847/2012 al Comisiei din 19 septembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) în ceea ce priveste mercurul 

Regulamentul (UE) nr.715/2013 al Comisiei de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care deseurile de cupru nu mai constituie deseuri in sensul Directivei  208/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului

Decizia de punere in aplicare a Comisiei din 14 octombrie 2013 de autorizare a masurii provizorii luate de Republica Franceza, in conformitate cu articolul 129 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de a restrictiona utilizarea sarurilor de amoniu in materialele izolante din vata de celuloza

Regulamentul (UE) nr.830/2015 al Comisiei din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)

Rezumatul deciziilor Comisiei Europene cu privire la autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor enumerate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr.216/9 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 cu privire la transmiterea in comun a datelor si schimbul de date in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)

Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008