Contact
Acasa > Legislatie > Legislatie UE

Legislatie UE

Regulament (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei

Regulament (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei (text consolidat - 11.10.2016)

Regulament (CE) nr.1238/2007 de stabilire a normelor privind calificarile membrilor Comisiei de recurs a Agentiei Europene pentru Produse Chimice

Regulament (CE) nr.340/2008 privind redeventele si drepturile platite Agentiei Europene pentru Produse Chimice in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)

Regulament (CE) nr.340/2008 privind redeventele si drepturile platite Agentiei Europene pentru Produse Chimice in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) (text consolidat - 22.03.2013)

Regulament (CE) nr.440/2008 de stabilire a metodelor de testare in temeiul Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)

Regulament (CE) nr.440/2008 de stabilire a metodelor de testare in temeiul Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) (text consolidat 23.07.2012)

Regulament (CE) nr.771/2008 de stabilire a normelor de organizare si de procedura ale Camerei de recurs a Agentiei Europene pentru Produse Chimice

Regulament (CE) nr.987/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) in ceea ce priveste anexele IV si V

Regulament (CE) nr.134/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) in ceea ce priveste anexa XI

Regulament (CE) nr. 552/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) în ceea ce priveste anexa XVII

Regulament (CE) nr.761/2009 de modificare, în scopul adaptarii la progresele tehnice, a Regulamentului (CE) nr. 440/2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)

Regulament (UE) nr.453/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

Regulament (UE) nr.276/2010 al Comisiei din 31 martie 2010 de modificare a Regulamentului nr.1907/2006 al Parlamentului European şi Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte anexa XVII

Regulament (UE) nr.1152/2010 al Comisiei din 8 decembrie 2010 de modificare in scopul adaptării la progresele tehnice, a Regulamentului (CE) nr.440/2008 de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

Regulament (UE) nr.143/2011 al Comisiei din 17 februarie 2011 de modificare a Anexei nr. XIV din Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

Rectificari la Regulamentul (UE) nr.143/2011 al Comisiei din 17 februarie 2011 de modificare a Anexei nr. XIV din Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

Regulament (UE) nr.207/2011 al Comisiei din 2 martie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) in ceea ce priveste anexa XVII (difenileter, derivat pentabromurat si PFOS)

Regulament (UE) nr.252/2011 al Comisiei, din 15 martie 2011, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte anexa I

Regulament (UE) nr.253/2011 al Comisiei, din 15 martie 2011, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricționarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte anexa XIII

Regulament (UE) nr.333/2011 al Consiliului din 31 martie 2011 de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor în care anumite tipuri de deseuri metalice nu mai constituie deseuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului 

 

Regulament (UE) nr.366/2011 al Comisiei din 14 aprilie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) în ceea ce priveste anexa XVII (Acrilamida)

 Regulament (UE) nr.494/2011 al Comisiei din 20 mai 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) în ceea ce priveste anexa XVII (Cadmiu)

 Regulament (UE) nr.125/2012 al Comisiei din 14 februarie 2012 de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

 

Regulament (UE) nr.109/2012 al Comisiei din 9 februarie 2012 de modificare a  Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) in ceea ce priveste anexa XVII (substante CMR)

 

Regulamentul (UE) nr.412/2012 al Comisiei din 15 mai 2012 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

Regulamentul (UE) nr.640/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 de modificare, in scopul adaptarii la progresele tehnice, a Regulamentului (CE) nr.440/2008 de stabilire a metodelor de testare in temeiul Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)

Regulamentul (UE) nr.835/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) în ceea ce priveste anexa XVII (Cadmiu)

Regulamentul (UE) nr.836/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) în ceea ce priveste plumbul

Regulamentul (UE) nr.847/2012 al Comisiei din 19 septembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) în ceea ce priveste mercurul 

Regulamentul (UE) nr.848/2012 al Comisiei din 19 septembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) în ceea ce priveste compusii fenilmercurului

Regulamentul (UE) nr.126/2013 al Comisiei din 13 februarie 2013 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr.254/2013 al Comisiei din 20 martie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr.340/2008 al Comisiei privind redeventele si drepturile platite Agentiei Europene pentru Produse Chimice in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)

Regulamentul (UE) nr.348/2013 al Comisiei din 17 aprilie 2013 de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)

Regulamentul (UE) nr.715/2013 al Comisiei de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care deseurile de cupru nu mai constituie deseuri in sensul Directivei  208/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului

Decizia de punere in aplicare a Comisiei din 14 octombrie 2013 de autorizare a masurii provizorii luate de Republica Franceza, in conformitate cu articolul 129 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de a restrictiona utilizarea sarurilor de amoniu in materialele izolante din vata de celuloza

Regulamentul (UE) nr.830/2015 al Comisiei din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)

Rezumatul deciziilor Comisiei Europene cu privire la autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor enumerate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr.216/9 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 cu privire la transmiterea in comun a datelor si schimbul de date in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)

Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008