Contact
Acasa > Procese REACH > Comunicare in lantul de distributie

Comunicarea in lantul de distributie

Transmiterea informatiilor în amontele si în avalul lantului de distributie este o caracteristica cheie a REACH. Utilizatorii trebuie sa poata întelege ceea ce cunosc producatorii si importatorii despre pericolele legate de folosirea produselor chimice si despre posibilitatea de a controla riscurile. Oricum, pentru ca furnizorii sa poata evalua aceste riscuri, ei au la rândul lor nevoie de informatii de la utilizatori.

REACH adopta si dezvolta sistemul anterior de transmitere a informatiilor. Producatorii, importatorii, utilizatorii din aval si distribuitorii care furnizeaza substante sau amestecuri ce îndeplinesc criteriile de clasificare ca periculoase sub regulamentul REACH, vor avea un numar de obligatii suplimentare, cele mai importante fiind cresterea substantiala a comunicarii în amontele si în avalul lantului de distributie precum si cerintele privind raportarea, actualizarea si pastrarea informatiilor. Fisa cu date de securitate (SDS) va ramâne principalul instrument de comunicare, aceasta continând informatii despre periculozitatea substantei sau amestecului ca si informatii privind masurile de administrare a riscurilor (RMM) recomandate pentru controlul adecvat al oricarui risc pentru sanatate si/sau mediu.

Titlul IV “Informatii în cadrul lantului de distributie” este principalul Titlu aplicabil acestei cerinte.

Principalele modificari în legatura cu informatiile în cadrul lantului de distributie sunt:
 

Cerintele pentru Fisele cu date de securitate (Articolul 31):

 • SDS va fi pregatita conform principiilor similare care se aplicau înainte de intrarea în vigoare a REACH, cu unele modificari minore

 • Sub REACH, formatul SDS se va modifica prin aceea ca se va inversa ordinea Sectiunilor 2 si 3

 • Pentru substantele care necesita o evaluare a securitatii chimice (CSA), informatiile furnizate în SDS trebuie sa fie în concordanta cu CSA si orice scenariu de expunere relevant (ES) trebuie sa se anexeze Fisei cu date de securitate

 • Suplimentar cerintelor curente pentru SDS, Regulamentul REACH cere furnizarea unei Fise cu date de securitate atunci când amestecul contine, în concentratie individuala ce depaseste limitele din REACH (= 0,1% din greutate pentru amestecurile negazoase), cel putin o substanta care este persistenta, bioacumulativa si toxica (PBT) sau foarte persistenta si foarte bioacumulativa (vPvB)
   

Obligatia de a comunica în avalul lantului de distributie (Articolul 32):
 

 • REACH cere ca producatorii si importatorii de substante si amestecuri sa comunice cum pot fi acestea utilizate în siguranta pentru oameni si mediu. Principalul mijloc pentru aceasta comunicare în avalul lantului de distributie este Fisa cu date de securitate (SDS). Daca SDS nu este ceruta, furnizorul trebuie totusi sa comunice informatiile cheie cu privire la riscul substantei sau amestecului, specificând daca aceasta/acesta este supusa/supus autorizarii sau restrictiei, precum si orice alte informatii relevante pentru luarea masurilor de administrare a riscurilor (RMM) adecvate

Obligatia de a comunica informatii privind substantele în articole (Articolul 33):
 

 • REACH cere ca furnizorii de articole sa-si informeze clientii despre substantele care prezinta motive de îngrijorare deosebita continute în concentratii de peste 0,1%. Consumatorii pot obtine aceste informatii pe baza unei cereri adresate în scris

Obligatia de a comunica în amontele lantului de distributie (Articolul 34):

 • REACH cere ca un actor din cadrul lantului de distributie sa furnizeze urmatoarele informatii urmatorului actor sau distribuitor din amontele lantului de distributie:

 • (a) Noi informatii privind proprietatile periculoase, indiferent de utilizare

 • (b) Orice alte informatii care pot ridica întrebari cu privire la cât de adecvate sunt RMM recomandate de catre furnizor

Distributorii trebuie sa transmita mai departe acele informatii catre urmatorul actor sau distribuitor din amontele lantului de distributie

Accesul la informatii pentru lucratori (Articolul 35):

 • REACH cere ca lucratorilor si reprezentantilor acestora sa li se acorde, de catre angajator, acces la informatiile furnizate în conformitate cu articolele 31 si 32 privind substantele sau amestecurile pe care le utilizeaza sau la care pot fi expusi în cursul activitatii lor.

Obligatia de pastrare a informatiilor (Articolul 36):
 

 • REACH impune obligatia generala de a pastra si a face disponibile informatiile pentru 10 ani dupa incetarea activitatii privind substanta respectiva.