Contact
Acasa > Procese REACH > Raport de Securitate Chimica

Raport de securitate chimica

Raportul de securitate chimica consemneaza evaluarea securitatii chimice, care se efectueaza fie pentru fiecare substanta ca atare sau în amestec sau în articol, fie pentru un grup de substante.

Evaluarea securitatii chimice a unei substante include urmatoarele etape:
 

        a) evaluarea pericolului pentru sanatatea umana;

        b) evaluarea pericolului proprietatilor fizico-chimice;

        c) evaluarea pericolului pentru mediu;

        d) evaluarea clasificarii ca substanta persitenta, bioacumulativa si toxica (PBT) si a clasificarii ca substanta foarte persistenta si foarte bioacumulativa (vPvB).

In cazul în care, în urma parcurgerii etapelor mai sus mentionate, reiese faptul ca substanta indeplineste criteriile de clasificare ca substanta periculoasa, în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau în cazul în care se estimeaza ca substanta este PBT sau vPvB, evaluarea securitatii chimice include urmatoarele etape suplimentare:

          a) evaluarea expunerii, inclusiv elaborarea unui scenariu de expunere si estimarea expunerii

          b) caracterizarea riscului.

Nu este necesar ca raportul de securitate chimica sa includa riscurile pe care le prezinta pentru sanatatea umana urmatoarele utilizari finale:

         - în materialele destinate sa vina în contact cu produsele alimentare circumscrise domeniului de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele si obiectele destinate sa vina în contact cu produsele alimentare.

         - în produsele cosmetice circumscrise domeniului de aplicare al Directivei 76/768/CEE.

Orice solicitant al înregistrarii care are obligatia de a efectua o evaluare a securitatii chimice se asigura ca raportul de securitate chimica este pus la dispozitie si actualizat.

Raportul de securitate chimica cuprinde urmatoarele sectiuni :

Partea A:

1. Rezumatul masurilor de administrare a riscurilor

2. Declaratia de aplicare a masurilor de administrare a riscurilor

3. Declaratia ca masurile de administrare a riscurilor sunt comunicate

Partea B

1. Identitatea substantei si proprietatile fizico-chimice

2. Producere si utilizare

3. Clasificare si etichetare

4. Proprietati ale evolutiei în mediu

5. Evaluarea pericolelor pentru sanatatea umana

6. Evaluarea pericolelor pe care le prezinta proprietatile fizico-chimice pentru sanatatea umana

7. Evaluarea pericolelor pentru mediu

8. Evaluarea PBT si vPvB

9. Evaluarea expunerii

10. Caracterizarea riscurilor

Date suplimentare privind evaluarea securitatii chimice, precum si modul de elaborare a raportului de securitate chimica se gasesc în:

Articolul 14, din REACH (Regulamentul 1907/2006).

Anexa I , din REACH (Regulamentul 1907/2006)

Anexa XII, din REACH (Regulamentul 1907/2006)

Alte informatii puteti gasi accesând:

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment