Contact
Acasa > Ghiduri si brosuri > Introducere

Introducere Ghiduri

Ghidurile sunt documente de orientare care au ca scop sprijinirea tuturor partilor interesate în pregatirea pentru îndeplinirea obligatiilor care le revin în baza Regulamentului REACH. Aceste documente contin instructiuni detaliate pentru o gama larga de procese esentiale ale REACH, precum si pentru anumite metode stiintifice si/sau tehnice specifice pe care industria sau autoritatile trebuie sa le utilizeze în conformitate cu REACH.

Ghidurile au fost elaborate si dezbatute în cadrul Proiectelor pentru Implementarea Regulamentului REACH (RIP) conduse de serviciile Comisiei Europene, cu implicarea tuturor partilor interesate si anume: state membre, industrie si organizatii neguvernamentale.

Ghidurile pot fi descarcate de pe site-ul Agentiei 

http://www.echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-mainly-for-industry-use

Alte documente de orientare vor fi publicate pe acest site dupa finalizarea sau actualizarea acestora.

Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 reprezinta referinta juridica pentru aceste Ghiduri.

Ghidurile sunt grupate în doua mari categorii:

1. Ghiduri pentru diferitele procese în baza REACH 

     - Ghiduri destinate în principal pentru Industrie

     - Ghiduri destinate în principal pentru Autoritati

2. Ghiduri pentru diferitele metode în baza REACH

Pentru alte documente orientative accesati link-urile:

http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/guidance-in-a-nutshell - ghiduri de orientare rapida

http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/guidance-fact-sheets - fise informative de orientare

http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats - formate