Contact
Acasa > Actori REACH > Reprezentanti unici

Reprezentant unic

 (1) O persoana fizica sau juridica stabilita în afara Comunitatii care produce o substanta ca atare, în amestec sau în articol, formuleaza un amestec sau fabrica un articol care este importat în Comunitate poate sa desemneze, de comun acord, o persoana fizica sau juridica stabilita pe teritoriul Comunitatii care sa îndeplineasca, în calitate de reprezentant unic al sau, obligatiile care le revin importatorilor în temeiul prezentului titlu.  

 (2) Reprezentantul în cauza îndeplineste, de asemenea, toate celelalte obligatii aplicabile importatorilor în temeiul prezentului regulament. În acest scop, acesta dispune de suficienta experienta în manipularea practica a substantelor si de informatii referitoare la acestea si, fara a aduce atingere articolului 36, pune la dispozitie si mentine actualizate informatiile cu privire la cantitatile importate si la clientii catre care au fost vândute, precum si informatiile privind furnizarea celor mai recente versiuni ale fiselor cu date de securitate mentionate la articolul 31.

 (3) Atunci când este desemnat un reprezentant în conformitate cu alineatele (1) si (2), producatorul din afara comunitatii trebuie sa ii informeze pe importatorul sau importatorii din cadrul aceluiasi lant de aprovizionare cu privire la aceasta desemnare. Acesti importatori sunt considerati ca utilizatori din aval în sensul prezentului regulament.