Contact
Acasa > CLP > Introducere

Introducere

Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP) este noul regulament european privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor chimice şi amestecurilor, bazat pe Sistemul Global Armonizat al Naţiunilor Unite (GHS al ONU).

CLP se referă la pericolele prezentate de substanţele chimice şi amestecuri şi la modul în care trebuie informate alte entităţi cu privire la acestea. Industriei îi revine sarcina de a stabili care sunt pericolele prezentate de substanţe şi amestecuri, înainte ca acestea să fie introduse pe piaţă, şi să le clasifice în conformitate cu pericolele identificate. În cazul în care o substanţă sau un amestec prezintă pericol, ele trebuie etichetate astfel încât lucrătorii şi consumatorii să cunoască efectele lor înainte de a le manipula. De reţinut că "amestec" înseamnă acelaşi lucru cu termenul "preparat" folosit până acum.

Obligatiile principale ale operatorilor economici privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor, amestecurilor si articolelor 

Aplicarea prevederilor legislative privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substantelor si amestecurilor în perioada de tranziţie de la Directive (D67/548 – DSD şi D1999/45 - DPD) la Regulamentul 1272/2008 (CLP)

Obligatiile operatorilor economici privind stabilirea Listei substantelor avand clasificare si etichetare armonizate si a Inventarului de clasificare si etichetare

Informatii utile despre CLP se gasesc si pe site-ul ECHA, accesand link-urile: 

http://www.echa.europa.eu/web/guest/regulations

http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification_ro.asp

http://echa.europa.eu/ro/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/notification-to-the-cl-inventory

http://echa.europa.eu/documents/10162/17249/ium6_dossier_submission_v1-7_en.pdf

http://echa.europa.eu/documents/10162/17248/dsm_12_cl_v1-2_en.pdf

http://www.echa.europa.eu/documents/10162/17249/ium16_create_notification_reachit_v1-1_en.pdf

http://www.echa.europa.eu/documents/10162/17238/cl_notif_technical_qa_v1-1_en.pdf

http://www.echa.europa.eu/documents/10162/17235/pg_7_clp_notif_en.pdf

http://www.echa.europa.eu/documents/10162/17217/clp_introductory_en.pdf

http://www.echa.europa.eu/documents/10162/17217/clp_en.pdf

http://www.echa.europa.eu/documents/10162/17235/clp_faq_en.pdf

http://www.echa.europa.eu/documents/10162/17235/questions_and_answers_clp_20090526_en.pdf