Contact
Acasa > CLP > Legislatie UE

Directiva nr.67/548/CE privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase

Directiva nr.1999/45/CE privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea amestecurilor periculoase

Directiva nr.1999/45/CE privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea amestecurilor periculoase (text consolidat 20.01.2009)

Regulamentul (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006
Tabelul 3.1 - Lista substanţelor care au clasificare şi etichetare armonizate, în conformitate cu criteriile din Directiva 67/548 (DSD)
Tabelul 3.2 - Lista substanţelor care au clasificare şi etichetare armonizate, în conformitate cu criteriile din Regulamentul 1272/2008 (CLP)
 

Regulamentul (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (text consolidat 01.01.2017)

Regulamentul (CE) nr.1336/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr.648/2004 în vederea adaptarii acestuia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor

Regulamentul (CE) nr.790/2009 de modificare, în vederea adaptarii la progresul tehnic si stiintific, a Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor

Regulamentul (UE) nr. 440/2010 al Comisiei din 21 mai 2010 privind taxele platite Agentiei Europene pentru Produse Chimice in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor

Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)

 Directiva 92/32/CEE a Consiliului din 30 aprilie 1992 de efectuare a celei de-a saptea modificări a Directivei 67/548/CEE privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase

Directiva 2001/59/CE a Comisiei din 6 august 2001 de efectuare a celei de-a douăzeci si opta adaptari la progresul tehnic a Directivei 67/548/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase

Directiva 2006/8/CE a Comisiei din 23 ianuarie 2006 de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a anexelor II, III si V la Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea preparatelor periculoase

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006

Regulamentul (UE) nr.286/2011 al Comisiei, din 10 martie 2011, de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific, a Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

Regulamentul (UE) nr.618/2012 al Comisiei, din 10 iulie 2012, de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific, a Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

Regulamentul (UE) nr.487/2013 al Comisiei, din 8 mai 2013, de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific, a Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

Regulamentul (UE) nr.758/2013 al Comisiei din 7 august 2013 de corectare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

Regulamentul (UE) nr.944/2013 al Comisiei, din 2 octombrie 2013, de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific, a Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

Regulamentul (UE) nr.605/2014 al Comisiei din 5 iunie 2014 de modificare, în scopul introducerii frazelor de pericol și a frazelor de precauție în limba croată și al adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

Regulamentul (UE) nr.1297/2014 al Comisiei din 5 decembie 2014 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

Regulamentul (UE) nr.2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor în vederea adaptării acestuia la progresul tehnic și științific