Contact
Acasa > CLP > Legislatie nationala

Hotarare de Guvern nr.1408/2008 si anexele 1-6 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase

Hotarare de Guvern nr.937/2010 si anexele 1-5 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase

Ordonanta de Urgenta nr.122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006

 Hotarare de Guvern nr.398/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor