Contact
Acasa > CLP > Noutati

Regulamentul CLP in vigoare de la 20 ianuarie 2009 prevede obligatii suplimentare fata de Regulamentul REACH, ce au termen de realizare in cursul anului 2010, si anume:
   - reclasificarea substantelor independent de tonaj, termen: 1 decembrie 2010;
   - notificarea catre ECHA a clasificarii si etichetarii substantelor periculoase in vederea includerii in Inventarul de clasificare si etichetare, termen: 3 ianuarie 2011;
In conformitate cu art.39 din Regulamentul nr.1272/2008, se notifica substantele introduse pe piata (ca atare sau in amestecuri), care:
   
  a) fac obiectul inregistrarii, in conformitate cu Regulamentul nr.1907/2006
     (REACH);
     b) fac obiectul clasificarii, in conformitate cu Regulamentul nr.1272/ 2008 (CLP); in cazul amestecurilor, substantele aflate peste limitele de concentratie specifice, avand ca rezultat clasificarea amestecului ca fiind periculos.

Citeste mai mult !
         

ANUNŢ IMPORTANT !

Prin actul de rectificare a Regulamentului nr.1272/2008 (CLP), publicat  în Jurnalul Oficial nr.16 din 21 ianuarie 2011, se prevede unificarea denumirii pentru codurile şi categoriile de pericol, în sensul adoptării denumirii în limba engleză a acestora, în toate cele 23 de versiuni lingvistice ale Regulamentului CLP.