Contact
Acasa > CLP > Notificarea informatiilor privind clasificarea si etichetarea substantelor

 
Notificarea informaţiilor privind clasificarea şi etichetarea substanţelor

în vederea stabilirii Inventarului european de clasificare şi etichetare

 în conformitate cu Regulamentul 1272/2008 (Titlul V,Cap.2, Art. 39-42)
 
 În vederea stabilirii Inventarului de clasificare şi etichetare (sub forma unei baze de date), furnizorii de substanţe din Statele Membre ale UE au obligaţia notificării către ECHA a informaţiilor privind clasificarea şi etichetarea substanţelor.

      Se notifică: substanţele introduse pe piaţă (ca atare, în amestecuri sau în articole) care:

a) fac obiectul înregistrării, în conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (REACH) – toate substanţele în cantitate mai mare de 1 to/an/op. ec., inclusiv cele care nu  sunt clasificate ca periculoase;    
b) fac obiectul clasificării, în conformitate cu Regulamentul 1272/2008 (CLP) – toate substanţele clasificate ca periculoase, independent de tonaj; în cazul amestecurilor, substanţele aflate peste limitele de concentraţie specifice, având ca rezultat clasificarea amestecului ca fiind periculos.

      Obligaţia notificării revine producătorilor şi importatorilor (nu însă reprezentantului unic) – numiţi în continuare notificatori”.

      Informaţiile care trebuie incluse în dosarul de notificare sunt cele specificate în Regulamentul CLP la Art. 40 şi anume:

-       Numele şi datele de contact ale notificatorului;
-       Identitatea substanţei, incluzând denumirea şi alţi identificatori (EC, CAS, etc.), informaţii referitoare la formula moleculară şi structurală, compoziţie, natura şi conţinutul de aditivi;
-       Clasificarea substanţei, în conformitate cu criteriile CLP;
-       Motivarea ne-clasificării, pentru acele clase de pericol şi diferenţieri pentru care, la clasificare, substanţa nu se clasifică, indicîndu-se dacă aceasta se datorează : lipsei de date/unor date neconcludente/datelor concludente pentru neclasificare;
-       Limitele de concentraţie specifice sau factorii de multiplicare (factorii M), dacă sunt aplicabile, incluzând o justificare pentru stabilirea lor şi
-       Elementele de etichetare, incluzând pictogramele de pericol, cuvintele de avertizare, frazele de pericol şi frazele suplimentare de pericol.

     Termenul limită pentru notificare este de o lună, de la introducerea pe piaţă (pentru substanţele introduce pe piaţă după 1 dec.2010).

 

Acţiuni necesare pentru notificarea substanţelor către ECHA 
 

1.    Activităţi pregătitoare pentru notificare:
-       inventarierea substanţelor (ca atare, în amestecuri sau în articole) inclusiv a cantităţilor acestora şi stabilirea pe această bază a Listei substanţelor care fac obiectul notificării;
-       colectarea informaţiilor disponibile privind identitatea substanţelor, incluzând denumirea IUPAC, numărul EC, numărul CAS sau alte coduri de identificare şi clarificarea compoziţiei calitative şi cantitative a substanţelor;
-       denumirea substanţelor, în conformitate cu ghidul pentru identificarea şi denumirea substanţelor;
-       verificare dacă există substanţe care sunt incluse în Partea 3 a Anexei VI la CLP şi utilizarea clasificării şi etichetării armonizate a acestora;
-       colectarea informaţiilor de încredere disponibile, cu privire la proprietăţile substanţelor, în cazul în care clasificarea şi etichetarea nu sunt armonizate;  
-       (re)clasificarea substanţelor prin compararea informaţiilor disponibile cu criteriile de clasificare, în conformitate cu CLP;
-       specificarea limitelor de concentraţie specifice şi a factorilor de multiplicare, în conformitate cu CLP şi furnizarea justificării, în conformitate cu secţiunile 1, 2 şi 3 ale Anexei I la REACH;
-       luarea deciziei de stabilire sau de alăturare la un grup de producători sau importatori;
-       crearea propriului cont REACH-IT.
 
2.    Crearea notificării (întocmirea dosarelor de notificare):
-       în IUCLID 5;
-       ca fişier XML;
-    introducere manuală a datelor în REACH-IT.
 
3.    Transmiterea notificării (transmiterea dosarelor către ECHA), cu ajutorul aplicaţiei REACH-IT.
Date generale privind întocmirea şi transmiterea notificării cu ajutorul aplicaţiilor IUCLID şi REACH-IT.
IUCLID este un program gratuit, care serveşte la elaborarea/întocmirea/alcătuirea dosarelor (de ex: de înregistrare a substanţelor, de restricţionare, de notificare a informaţiilor privind clasificarea şi etichetarea substanţelor, etc.) şi poate fi descărcat de la adresa: http://iuclid.eu.
Modulele dezvoltate ulterior descărcării IUCLID 5.2 se comunică automat utilizatorilor pe adresa de e-mail de înscriere şi pot fi descărcate pe măsură ce sunt furnizate de către ECHA.
REACH-IT este un soft on-line gratuit care serveşte la transmiterea dosarelor (de ex: de înregistrare a substanţelor, de restricţionare, de notificare a informaţiilor privind clasificarea şi etichetarea substanţelor, etc.) către ECHA şi poate fi accesat la adresa : www.echa.europa.eu
În cazul în care utilizatorul are deja creat un cont în REACH-IT nu este necesară crearea unui nou cont în scopul notificării.
IMPORTANT ! Datele de înregistrare pentru IUCLID 5.2 şi REACH-IT trebuie să fie aceleaşi.
Întocmirea dosarului de notificare şi transmiterea dosarului către ECHA se pot realiza prin :
-       întocmirea dosarului de notificare în IUCLID 5.2 urmată de import în REACH-ITşi transmitere către ECHA, sau
-       întocmirea dosarului de notificare on-line în REACH-IT urmată de transmitere către ECHA, sau
-       întocmirea dosarului de notificare sub forma unui fişier XML, urmată de transmitere către ECHA
 

Ghiduri, manuale şi instrumente IT

     Ghiduri 

     Manuale

Manualul pentru transmiterea datelor, Partea 12: Cum se pregăteşte şi se transmite o notificare a clasificării şi etichetării utilizând IUCLID? (inclusiv în RO)
Manualul pentru transmiterea datelor, Partea 18: Cum se raportează identitatea substanţei în IUCLID 5, pentru înregistrare sub REACH?
REACH-IT Manualul utilizatorilor industriali, Partea 15: Gestionarea grupului de producători sau importatori
REACH-IT Manualul utilizatorilor industriali, Partea 6: secţiunea 3.1.2.5 referitoare la transmiterea notificării calsificării şi etichetării

      Instrumente IT

              Pentru pregătirea notificării utilizând IUCLID 5:

            
-       Site-ul internet IUCLID 5 este punctul de acces pentru descărcarea programului informatic.

             Pentru pregătirea fişierului XML pentru transmitere în bloc (a mai multor notificări):

-       Pentru utilizatorii de bază: se descarcă instrumentul EXCEL pentru crearea notificărilor pentru transmitere în bloc (după validarea în prealabil a căsuţei privind Condiţiile pentru utilizatori);
-       Pentru utilizatorii cu pregătire în domeniul IT: se descarcă schema XML pentru notificările C&E pentru transmiterile în bloc  (după validarea în prealabil a căsuţei privind Condiţiile pentru utilizatori).
Pentru pregătirea grupului de producători şi/sau importatori:
-       Se descarcă instrumentul EXCEL pentru a se defini grupul de producători şi/sau importatori: instrumentul pentru crearea grupului (după validarea în prealabil a căsuţei privind Condiţiile pentru utilizatori).
Pentru transmiterea notificării:
-       Portalul REACH-IT se utilizează pentru crearea unui cont pentru o societate comercială/întreprindere, în REACH-IT.
      Alte informaţii utile
-       Secţiunea REACH-IT oferă informaţii practice privind instrumentul informatic şi modul de utilizare a acestuia.
-       Paginile IUCLID explică modul în care trebuie utilizat instrumentul informatic destinat stocării informaţiilor privind substanţele chimice şi pregătirii dosarelor în vederea transmiterii.
-       Tabelul 3.1 din Anexa VI la Regulamentul CLP conţine lista clasificărilor şi etichetărilor armonizate, actualizată cu ATP1 (R790/2009).
-       Site-ul ECHA, secţiunea CLP/notificarea C&L, la adessa: