Contact
Acasa > Intrebari si raspunsuri frecvente

Intrebari si raspunsuri frecvente

Generalitati

Pe cine ar trebui sa contactez daca am o întrebare referitoare la REACH?

 

Cine raspunde de urmarirea aplicarii REACH?

 

De când începe aplicarea Regulamentului REACH?

 

Ce a fost modificat prin Corrigenda în versiunea REACH din 29 mai 2007?

 

Ce este REACH si unde pot gasi mai multe informatii despre el?

 
Domeniul de aplicare

Substantele la nanoscara intra si ele sub incidenta REACH?

 

Sunt analogii sintetici ai substantelor naturale scutiti de înregistrare conform Art. 2(7)b si Anexei V?

 

Sunt scutite de obligatia de înregistrare si substantele modificate derivate din substantele incluse în Anexa IV?

 

REACH se aplica si substantelor care apar natural?

 

REACH se aplica substantelor utilizate în biocide si substante fitosanitare (PPP)?

 

REACH se aplica substantelor produse sau importate (ca atare, în amestecuri sau articole) în volum mai mic de 1 tona anual?

 
Importul de substante în Comunitate

Care sunt obligatiile importatorilor de substante în articole?

 

Care sunt obligatiile companiilor aflate în afara UE?

 

Pe ce teritorii se aplica REACH?

 
Reprezentantul unic al „producatorului din afara Comunitatii"

Cum pot „producatorii din afara Comunitatii” sa îsi ajute reprezentantul unic sau importatorii sa se pregateasca pentru înregistrare?

 

Poate un reprezentant unic reprezenta mai mult de o singura companie?

 

Exista o procedura speciala de stabilire a reprezentantului unic?

 

 

Ce se întelege printr-o „pregatire suficienta” a reprezentantului unic?

 

Cine poate fi numit ca reprezentant unic?

 

Cine poate numi reprezentantul unic?

 
Inregistrarea

Poate un reprezentant tert sa faca înregistrarea?

 

Ce optiuni are un importator de amestec daca nu poate obtine de la furnizor informatiile relevante cu privire la componentele preparatului respectiv?

 

 

Poate un producator de substante din afara Comunitatii sa înregistreze conform REACH?

 

Cât de mare este taxa de înregistrare?

 

Cum înregistrez substantele si voi avea nevoie de IUCLID 5?

 

Cum pot calcula cantitatea?

 

Când trebuie sa înregistrez substantele?

 

Cât timp se permite vânzarea substantelor etapizate aflate în stoc fara a le înregistra?

 

Exista obligatii de înregistrare pentru producatorii si importatorii de polimeri naturali care au fost modificati chimic?

 

Exista obligatii de înregistrare pentru producatorii si importatorii de polimeri naturali care nu au fost modificati chimic?

 

Trebuie sa înregistrez substante utilizate în produse medicinale?

 

Trebuie sa înregistrez substante care au fost supuse unui tratament chimic al suprafetei?

 

Va fi necesara înregistrarea conform Regulamentului REACH pentru substantele care sunt produse în cadrul UE dar se exporta 100% în afara UE?

 

Potentialul solicitant al înregistrarii trebuie sa înregistreze o substanta pe care o produce sau importa daca acea substanta a fost notificata anterior în baza Directivei 67/548/CEE de catre un alt producator sau importator si este astfel considerata înregistrata conform Regulamentului REACH?

 

Exceptarile PORD acordate în baza Directivei 67/548/CEE vor fi transferate în REACH?

 

Ce se încadreaza în definitia PPORD (cercetare si dezvoltare orientate spre produs si pe proces)?

 

Trebuie sa înregistrez o substanta care apare natural daca trebuie sa aplic un proces de extragere a acestei substante, de exemplu extragerea lanolinei din fibrele de lâna?

 

Trebuie sa înregistrez intermediarii?

 

Trebuie sa înregistrez aliaje?

 

Ce substante trebuie înregistrate?

 

În cazul unei companii multinationale, cine este solicitantul înregistrarii?

 

Cine este solicitantul înregistrarii în cazul producerii substantelor contra taxa?

 

Cine trebuie sa înregistreze substantele?

 

 
Polimeri si monomeri

În afara cerintelor privind înregistrarea, mai am si alte obligatii conform REACH în ceea ce priveste polimerii?

 

Ce este un aditiv, un stabilizator au un antioxidant?

 

Ce este o impuritate dintr-un polimer?

 

Pot înregistra monomerii ca intermediari?

 

Trebuie sa înregistrez polimerii?

 
Cerinte privind substantele din articole

Cum se deosebeste emisia destinata a unei substante dintr-un articol de cea accidentala?

 

Ma pot baza deja pe prevederile Art. 7 (6) daca o substanta din articol a fost preînregistrata?

 

Deoarece Art. 7 (6) prevede „Paragrafele 1 la 5 nu sunt aplicabile substantelor care au fost deja înregistrate pentru acea utilizare” se are în vedere acelasi lant de aprovizionare sau alte lanturi de aprovizionare?

 

Când trebuie sa notific o substanta care prezinta motive de îngrijorare deosebita (SVHC) prezenta în articole? (Termen, preconditii, aceeasi utilizare)

 

Trebuie sa înregistrez substantele aflate în articole?

 
Schimbul de date

Am primit din partea Facilitatorului pentru formarea SIEF o cerere de a plati o taxa. Trebuie sa onorez aceasta cerere?

 

Prin ce difera rolurile de facilitator pentru formarea SIEF si principal solicitant al înregistrarii?

 

Este necesar sa existe un consortiu care sa organizeze activitatile dintr-un SIEF?

 

Care este rolul ECHA în formarea SIEF-urilor?

 

Am preînregistrat o substanta pe care nu intentionez sa o înregistrez. Pot deveni membru al SIEF pentru aceasta substanta?

 

Detin informatii cu privire la o substanta pe care nu intentionez sa o înregistrez, cum pot deveni membru al SIEF pentru aceasta substanta?

 

Trebuie sa devin membru al SIEF daca doresc sa înregistrez o substanta etapizata? 

 

Este posibil sa ies dintr-un SIEF? Daca nu, ce se întâmpla daca o companie îsi înceteaza activitatea legata de o substanta preînregistrata?

 

Care este diferenta dintre un SIEF (Forum de schimb de informatii privind substanta) si un consortiu sau alte formule de cooperare din contextul unui SIEF?

 

Cine are obligatia de a se informa înainte de înregistrare si din ce motiv?

 

Cum sunt distribuite costurile?

 

Cine poate deveni detinator de date într-un SIEF?

 

Cum este gestionat un pre-SIEF?

 

Solicitantii trebuie sa depuna toate datele în comun?

 

Cum poate fi facilitata comunicarea în cadrul unui SIEF?

 

Care este scopul unui SIEF (Forumului de schimb de informatii privind substantele)?

 

Care este scopul schimbului de date?

 
Necesar de informatii, metode de testare si calitatea datelor

Exista o lista de laboratoare de testare aprobate în Europa?

 

Exista si „alte metode de testare internationale” recunoscute de Comisie sau ECHA si la care se refera Art. 13 (3)?

 

Ce standarde sunt acceptate pentru noile teste ecotoxicologice si toxicologice?

 

Ce metode de testare vor trebui utilizate pentru noile testari?

 
Informatii prin lantul de aprovizionare

Ce informatii poate comunica un utilizator din aval furnizorilor sai pentru a coopera în pregatirea pentru REACH?

 

Cum ne putem asigura ca o substanta este/ va fi preînregistrata?

 

Lucratorii companiilor de transport pot fi expusi la substantele chimice, de exemplu în timpul încarcarii si descarcarii acestora, sau la racordarea conductelor de transport. Companiile de transport trebuie considerate ca utilizatori din aval în aceste situatii?

 

In ce limba trebuie furnizata SDS?

 

Cât de curând vor trebui implementate modificarile formatului SDS?

 

Sunt necesare schimbari în Fisele cu date de securitate datorita REACH?

 

 

Utilizatorii din aval pot continua sa utilizeze substanta daca aceasta nu a fost înregistrata?

 
Utilizatorii din aval

Cum pot sa ma asigur ca nu am obligatii privind înregistrarea sau notificarea?

 

Care sunt obligatiile mele ca utilizator din aval atunci cand folosesc substante care fac obiectul autorizarii?

 

 

Care sunt obligatiile mele ca utilizator din aval atunci cand utilizarea pe care o dau eu substantei nu este inclusa în fisa cu date de securitate extinsa (eSDS)?

 

 

Care sunt obligatiile ce îmi revin ca utilizator din aval (DU) al unei substante pentru care este necesara o fisa extinsa cu date de securitate?